Gjør du folkene dine til mur eller medhjelpere?

Vi har hørt historien mange ganger. Den ambisiøse leder som ville så mye, men endte opp med nesten ingenting fordi medarbeiderne ble en solid mur mellom lederen og resultatene. Hva er det som gjør medarbeidere til mur? Og hva er det som gjør dem til medhjelpere?

Den aller viktigste endringen når man går fra å være medarbeider til å bli leder, er å forstå at der det før sto ingenting mellom en selv og resultatene bortsett fra egen stå- på-vilje og kompetanse, står det nå en flokk mennesker. Avhengig av hvordan du mestrer den relasjonelle dynamikken, kan du gjøre dem til enten mur mellom deg og resultatene, eller medhjelpere på veien til å oppnå dem.

Kunsten å bygge mur

Så hva gjør at medarbeidere blir til mur? En sikker oppskrift er å tenke:

 • At det er du som leder som skal oppnå resultatene.
 • At du må gjøre de viktigste oppgavene.
 • At hadde bare du blitt klonet et par-tre ganger så hadde jobben vært i havn for lengst.
 • At medarbeiderne dine må kontrolleres og detaljstyres fordi de ikke kan stoles på.
 • At det du vet ikke trenger å deles fordi det sikkert ikke er så viktig for andre.
 • At det er du som skal skinne når heder skal deles ut.

Rett og slett at måten du jobbet på som medarbeider og hadde suksess med der, grunnleggende er den samme måten du skal jobbe på som leder, bare med litt høyere resultatkrav i potten. Følger du denne oppskriften varer det nok ikke lenge før du har blitt en kyndig murmester.

Kunsten å skape medhjelpere

Hvordan bygger man så medhjelpere som er med å skaper resultatene?

Jo, først og fremst gjennom forståelsen at det er gjennom dem du lykkes. Du er prisgitt dem. Lykkes du ikke med å få medarbeiderne til å bli medhjelpere, kommer du ingen sted hen, uansett hvor mye vilje du selv måtte greier å mobilisere.

Å bygge medhjelpere kan sammenliknes med det å spille golf. Det handler grunnleggende om to ting:

 • Å lese terrenget
 • Å bruke riktig kølle

Lese terrenget. Hver enkelt medarbeider har sine behov, sine interesser, sine måter å tikke på, sin måte å forstå verden på, og sin måte å bli motivert på. Når vi leder andre har vi ofte en tendens til å tenke at vi ”kjenner lusa på gangen”. Vi bruker oss selv som målestokk for hvordan andre fungerer. Gjennom det utvikler vi gjerne en legning i måten å lede andre på. Det som funker på meg, er også måten jeg liker å lede andre på. For det kan jeg gjenkjenne og forstå.

Som ledere har vi alle våre foretrukne måter å lede andre på. Skal vi virkelig lykkes med å skape medhjelpere av medarbeiderne våre, må vi kunne anvende et riktig spekter av forskjellige tilnæringer, ikke basert på hva vi er komfortable med, men ut fra hva terrenget krever av oss; hva den vi skal lede har behov for.

Det begynner derfor med at vi evner å se den enkelte medarbeider, se situasjonen, se ”terrenget”. Her kan det hjelpe oss å stille spørsmål som:

 • Hvem er denne medarbeideren egentlig?
 • Hva er talentene?
 • Hva er særegenhetene?
 • Hva kan vedkommende bedre enn noen annen?
 • Hva er kvalitetene?
 • Hva trenger vedkommende fra meg for å lykkes?
 • Hvor ligger potensialet for videre utvikling?

Blir du nysgjerrig på dette, er du på god vei.

Bruke riktig kølle. Det neste steget er å bruke riktig kølle eller tilnærming basert på måten du har lest personen. I golf har man i alt 14 ulike køller som brukes i forskjellige deler av spillet og avhengig av hvilken bane man er på. Det er ikke nok å bare være god med favorittkøllen. Hvilken tilnærming skal jeg så anvende, når jeg nå begynner å forstå hvem medarbeideren er og hva vedkommende har behov for?

Gode spørsmål å stille seg da kan være:

 • Hva skal jeg oppmuntre og hva skal jeg være tydelig på?
 • Hva skal jeg gi mer eller mindre oppmerksomhet?
 • Hva er det som motiverer og hva er det som demotiverer?
 • Skal jeg tettere på, eller lengre fra?
 • Hvor skal jeg bygge trygghet?
 • Hvor skal jeg utfordre for vekst og videre utvikling?

Jobber du med disse to størrelsene og mikser inn en god porsjon insisterende nysgjerrighet og opprettholder den over tid, er du allerede på god vei til å bygge ned murer og i stede bygge de medhjelperne som gjør at du vil lykkes i din ledergjerning.

Lykke til!

Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.