Hvordan utvikle morgendagens ledere digitalt?

Forståelsen av at ledelse også kan utvikles digitalt har tatt kvantesprang under Covid-19 epidemien. Ryggmargs-refleksen er likevel å sette strøm på lederprogram man tidligere gjorde fysisk. Da ender man fort opp med å gå glipp av de unike mulighetene som ligger i digital læring.

Jeg har hatt privilegiet av å få jobbe med utvikling av ledere i nærmere 20 år. Da først og fremst fysisk og ansikt til ansikt. For noen år siden begynte vi i Society Lab å utforske hvordan teknologi og digitalisering kunne benyttes som ressurser i prosessen med å utvikle morgendagens ledere.

Aksepten for denne typen tilnærming har bråmodnet de siste 2–3 månedene. En utvikling som ellers gjerne ville ha tatt flere år. Nå snakker “alle” om å digitalisere læring, så også lederutvikling. Det er en modning som bør applauderes.

Likevel...

Continue Reading...

I hvilken verden er det du skal lede?

Å lede i en verden i endring krever overblikk. Når verden endrer seg, endres også det som skal ledes. For å forstå hvordan vi skal lede mot det nye, må vi forstå de endringene som skjer rundt oss og som påvirker oppdraget vi skal levere på.

Koronapandemien har vær en sjokkendring som ingen av oss er uberørt av. Men det er flere store skift og endringer som skjer parallelt. Disse vi må ha en grunnleggende forståelse og nysgjerrighet for om vi skal lede på en god og ansvarlig måte.

Kriser og store omskiftninger er ikke bare trusler og utfordringer. De er ofte først og fremst trusler mot det bestående. Når vi skal lede i en verden i endring, må vi også være nysgjerrige på de mulighetene som finnes i det nye som holder på å formes.

Ut av kriser kommer ofte nye vinnere og nye nyvinninger. Endringer og skift belønner ofte dem som evner...

Continue Reading...

Det er nå du må lede!

«Det var den beste av tider, det var den verste av tider». Slik innledet Charles Dickens romanen To byer (1859). Med det forsøkte han å sette ord på både den uroen som preget samtiden, men også den standhaftige og optimistiske handlekraften som brytningstiden utløste.

Vi står nå midt oppe i en samfunnsmessig unntakstilstand som savner sidestykke i moderne historien. Verden slik vi kjente den, har endret seg dramatisk bare på få uker. Denne unntakstilstanden påvirker deg og meg, den påvirker måten vi jobber på og den påvirker jobbene våre. Daglig ser vi dette både får ut det beste i oss, men også det vi ikke er full så stolte av.

Er du leder, er det mange som nå ser til deg for hvordan de skal agere. De søker trygghet, retning og handlekraft. Da kan det være klokt å selv ha gjort seg opp noen tanker om hva det er du nå...

Continue Reading...

Gjør du folkene dine til mur eller medhjelpere?

Vi har hørt historien mange ganger. Den ambisiøse leder som ville så mye, men endte opp med nesten ingenting fordi medarbeiderne ble en solid mur mellom lederen og resultatene. Hva er det som gjør medarbeidere til mur? Og hva er det som gjør dem til medhjelpere?

Den aller viktigste endringen når man går fra å være medarbeider til å bli leder, er å forstå at der det før sto ingenting mellom en selv og resultatene bortsett fra egen stå- på-vilje og kompetanse, står det nå en flokk mennesker. Avhengig av hvordan du mestrer den relasjonelle dynamikken, kan du gjøre dem til enten mur mellom deg og resultatene, eller medhjelpere på veien til å oppnå dem.

Kunsten å bygge mur

Så hva gjør at medarbeidere blir til mur? En sikker oppskrift er å tenke:

  • At det er du som leder som skal oppnå resultatene.
  • At du må...
Continue Reading...
Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.