Det er nå du må lede!

«Det var den beste av tider, det var den verste av tider». Slik innledet Charles Dickens romanen To byer (1859). Med det forsøkte han å sette ord på både den uroen som preget samtiden, men også den standhaftige og optimistiske handlekraften som brytningstiden utløste.

Vi står nå midt oppe i en samfunnsmessig unntakstilstand som savner sidestykke i moderne historien. Verden slik vi kjente den, har endret seg dramatisk bare på få uker. Denne unntakstilstanden påvirker deg og meg, den påvirker måten vi jobber på og den påvirker jobbene våre. Daglig ser vi dette både får ut det beste i oss, men også det vi ikke er full så stolte av.

Er du leder, er det mange som nå ser til deg for hvordan de skal agere. De søker trygghet, retning og handlekraft. Da kan det være klokt å selv ha gjort seg opp noen tanker om hva det er du nå står i. Følende refleksjoner kan være med å bidra:

I en situasjon preget av mye usikkerhet, er det lett å gjøre det meste selv.

Men det vi opplever nå krever snarere at du som leder evner å gi tillit, sikre bred involvering og lytter til de rundt deg.

Det er ikke en normalsituasjon vi befinner oss i.

Nå er ikke tiden for å gå i hi, stikke hodet i sanden eller bare fortsette med det du gjorde i går. Snarere er det nok nå klokt å pause hamsterhjulet, slå av autopiloten, legge til side gårsdagens kart og heller navigere ut fra terrenget.

Din troverdighet betyr mye.

Din evne til å se deg selv, forstå egne styrker og utviklingsområder, være lyttende og inkluderende vil hjelpe deg å få med folkene dine nå når du trenger dem som mest.

Kortstokken stokkes nå om i mange næringer og kortene deles ut på nytt.

Vi vet hva vi hadde, men ingen vet med sikkerhet hva vi får. Det som var trygt i går, er uvisst i dag. Vi må alle snu oss rundt å finne løsninger på problemstillinger vi før knapt visste eksisterte.

Er du leder, står du nok sannsynligvis i mange “sannhetens øyeblikk” nå. Viktige situasjoner hvor det trengs mot til å lede og kraft til å handle. Denne krisen vil skape ny vinnere og nye tapere. Inni mylderet av alle utfordringene, funkler også de mulighetene som vil skape morgendagens suksess.

Mye står nå på spill.

Du må både ta grep for å avhjelpe en akuttsituasjon, samtidig som du også må heve blikket og sikre det som skal hjelpe dere i å lykkes på andre siden av krisen.

Ditt mot til å foreta strategiske veivalg som sikrer tilpasningsdyktighet og innovasjonskraft vil kunne være kritisk for overlevelse nå og på sikt. Det hjelper ikke å bare gjøre det ene eller det andre. Du må ha begge tankene i hodet samtidig.

Ditt lederskap trengs kanskje mer enn noensinne.

Tiden vi er inne i nå, fylt med hjemmekontor og sosial distansering, kan være er en god anledning til å stoppe opp, se deg selv i speilet og gjøre refleksjoner koblet til hvor du er som leder, hvor du ønsker å være og hva du nå bør foreta deg.

Spørsmål som det kan være verd å stille seg selv:

  • Hva bør jeg gjør mer eller mindre av i lederrollen gitt situasjonen vi nå befinner oss i?

Vet å tenke igjennom denne typen spørsmål, kan du som leder være med å gjøre at den verste av tider, også kan vise seg å bli den beste av tider.

Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.