Det er nå du må lede!

«Det var den beste av tider, det var den verste av tider». Slik innledet Charles Dickens romanen To byer (1859). Med det forsøkte han å sette ord på både den uroen som preget samtiden, men også den standhaftige og optimistiske handlekraften som brytningstiden utløste.

Vi står nå midt oppe i en samfunnsmessig unntakstilstand som savner sidestykke i moderne historien. Verden slik vi kjente den, har endret seg dramatisk bare på få uker. Denne unntakstilstanden påvirker deg og meg, den påvirker måten vi jobber på og den påvirker jobbene våre. Daglig ser vi dette både får ut det beste i oss, men også det vi ikke er full så stolte av.

Er du leder, er det mange som nå ser til deg for hvordan de skal agere. De søker trygghet, retning og handlekraft. Da kan det være klokt å selv ha gjort seg opp noen tanker om hva det er du nå...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.