I hvilken verden er det du skal lede?

Å lede i en verden i endring krever overblikk. Når verden endrer seg, endres også det som skal ledes. For å forstå hvordan vi skal lede mot det nye, må vi forstå de endringene som skjer rundt oss og som påvirker oppdraget vi skal levere på.

Koronapandemien har vær en sjokkendring som ingen av oss er uberørt av. Men det er flere store skift og endringer som skjer parallelt. Disse vi må ha en grunnleggende forståelse og nysgjerrighet for om vi skal lede på en god og ansvarlig måte.

Kriser og store omskiftninger er ikke bare trusler og utfordringer. De er ofte først og fremst trusler mot det bestående. Når vi skal lede i en verden i endring, må vi også være nysgjerrige på de mulighetene som finnes i det nye som holder på å formes.

Ut av kriser kommer ofte nye vinnere og nye nyvinninger. Endringer og skift belønner ofte dem som evner...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.