Hvordan utvikle morgendagens ledere digitalt?

Forståelsen av at ledelse også kan utvikles digitalt har tatt kvantesprang under Covid-19 epidemien. Ryggmargs-refleksen er likevel å sette strøm på lederprogram man tidligere gjorde fysisk. Da ender man fort opp med å gå glipp av de unike mulighetene som ligger i digital læring.

Jeg har hatt privilegiet av å få jobbe med utvikling av ledere i nærmere 20 år. Da først og fremst fysisk og ansikt til ansikt. For noen år siden begynte vi i Society Lab å utforske hvordan teknologi og digitalisering kunne benyttes som ressurser i prosessen med å utvikle morgendagens ledere.

Aksepten for denne typen tilnærming har bråmodnet de siste 2–3 månedene. En utvikling som ellers gjerne ville ha tatt flere år. Nå snakker “alle” om å digitalisere læring, så også lederutvikling. Det er en modning som bør applauderes.

Likevel...

Continue Reading...

I hvilken verden er det du skal lede?

Å lede i en verden i endring krever overblikk. Når verden endrer seg, endres også det som skal ledes. For å forstå hvordan vi skal lede mot det nye, må vi forstå de endringene som skjer rundt oss og som påvirker oppdraget vi skal levere på.

Koronapandemien har vær en sjokkendring som ingen av oss er uberørt av. Men det er flere store skift og endringer som skjer parallelt. Disse vi må ha en grunnleggende forståelse og nysgjerrighet for om vi skal lede på en god og ansvarlig måte.

Kriser og store omskiftninger er ikke bare trusler og utfordringer. De er ofte først og fremst trusler mot det bestående. Når vi skal lede i en verden i endring, må vi også være nysgjerrige på de mulighetene som finnes i det nye som holder på å formes.

Ut av kriser kommer ofte nye vinnere og nye nyvinninger. Endringer og skift belønner ofte dem som evner...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Something for you?

Enter your name and email if you want to know more about Blank's digital leadership development program and how to get started.